22 กันยายน 2557

อาการป่วยในภาษาอังกฤษ (ปวดหัว ตัวร้อน ท้องเสีย เวียนหัว คลื่นไส้ ฯลฯ) และศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ผมได้รวบรวมคำศัพท์สำหรับอาการป่วยต่างๆ ในภาษาอังกฤษที่เห็นกันบ่อย และศัพท์ทางการแพทย์อื่นๆ 

ให้ผู้อ่านสังเกตว่าพวกศัพท์ที่แสดงถึง"อาการป่วย" จะเป็นคำนาม(Noun) ทั้งนั้น เวลาเอาไปพูดเป็นประโยคจริงๆ จึงง่ายมาก เราแค่ใช้ "have" (หรือ "has") นำหน้ามัน เช่น

"I have a fever" ถ้าแปลตรงตัวก็คือ "ฉันมีอาการไข้" 
หรือ "I have a stomachache" ถ้าแปลตรงตัวก็คือ "ฉันมีอาการปวดท้อง" 
Broken (adj.) - หัก

จะบอกว่าอะไรหัก ก็ให้ใส่อันนั้นขึ้นต้น แล้วตามด้วย "to be broken"
My leg is broken!
ขาฉันหัก!
My arm is broken!
แขนฉันหัก! Crutch (noun) - ไม้ค้ำยันช่วยเดิน 

ถ้าจะบอกว่า "ต้องใช้ไม้ค้ำช่วยเดิน" ให้ใช้คำว่า "to be on crutch" ครับ
I fell down the stairs, now I am on crutch.
ฉันตกบันได ตอนนี้ฉันเลยต้องใช้ไม้ค้ำยันช่วยเดิน

Prescription (noun) - ใบสั่งยา
I don't understand this prescription.
ฉันไม่เข้าใจใบสั่งยานี้

Heal/Cure (verb) - รักษา
HIV cannot be cured.
โรคเอดส์ไม่สามารถรักษาได้ 
How to heal a broken heart?
หัวใจที่แตกสลาย จะรักษายังไง?

Stay in bed (verb) - พักอยู่บนเตียง
You are sick, you need to stay in bed.
คุณป่วยอยู่ คุณต้องพักรักษาตัวบนเตียงนะ
Sneeze (verb) - จาม
I have allergies, I sneeze a lot.
ฉันเป็นภูมิแพ้ ฉันจามบ่อยมาก

Cough (verb) - ไอ
He is not well, he coughs a lot.
เขาไม่ค่อยสบาย เขาไอบ่อยมาก

Fever (verb) - เป็นไข้
I had a fever yesterday.
เมื่อวานฉันเป็นไข้

Symptom (noun) - อาการที่บ่งบอกโรค
Dry mouth is one of the symptoms of diabetes.
ปากแห้งเป็นหนึ่งในอาการที่บ่งบอกโรคเบาหวานRemedy (noun) - สิ่งที่สามารถรักษาได้ (อาจจะเป็นยาก็ได้ หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ เช่น กายภาพบำบัด เป็นต้น)
What are remedies for cancer?
มีอะไรบ้างที่สามารถรักษามะเร็งได้?

Sore throat (noun) - อาการเจ็บคอ
I have a sore throat, and it's not getting better.
ฉันมีอาการเจ็บคอ และมันไม่ดีขึ้นซักที

Vomit (verb) - อ้วก
I vomit blood.
ฉันอ้วกเป็นเลือด

Nausea (noun) - อาการคลื่นไส้
Women have nausea during pregnancy.
ผู้หญิงจะมีอาการคลื่นไส้ในช่วงตั้งครรภ์

Vertigo/Dizziness (noun) - อาการเวียนหัว
I feel dizzy. (dizzy เป็น adjective)
ฉันรู้สึกเวียนหัว 

Diarrhoea (noun) - อาการท้องเสีย
What to do when you have diarrhoea?
คุณต้องทำอะไรบ้างเมื่อคุณมีอาการท้องเสีย

Toothache (noun) - อาการปวดฟัน
How can I prevent toothache?
ฉันจะหลีกเลี่ยงอาการปวดฟันได้ยังไง

Headache (noun) - อาการปวดหัว
She is very sick. She has a bad headache.
เธอป่วยมาก เธอปวดหัวหนักStomachache (noun) - อาการปวดท้อง
I have a stomachache.
ฉันปวดท้อง

Back pain (noun) - อาการปวดหลัง
What are the causes of back pain?
อะไรคือสาเหตุคืออาการปวดหลัง?Source: 
facebook.com/eflpractice
Red plaster socks” is copyright (c) by ItzaFineDay and made available under an Attribution 2.0 License
Injured Piggy Bank With Crutches” is copyright (c) by Ken Teegardin and made available under an Attribution-ShareAlike 2.0 License
No273 13 Oct 2009 Sneeze ” is copyright (c) by mcfarlandmo and made available under an Attribution 2.0 License
Rosemary for "Herbs and Spices", a theme of Macro Mondays for 20 April, 2015” is copyright (c) by aotaro and made available under an Attribution 2.0 License
Deadly Listeria Food Poisoning: Who are at Risk?” is copyright (c) by James Palinsad Follow and made available under an Attribution-ShareAlike 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น