15 กันยายน 2557

คำที่คนไทยมักอ่านผิด 2


ต่อจาก คำที่คนไทยมักอ่านผิด 1 รอบนี้มีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันครับ

Belongings/Singing - ทรัพย์สิน/ร้องเพลง

อ่านผิดเป็น - บีลองกิ้ง / ซิงกิ้ง

ต้องอ่านว่า - บีลองงิ่ง / ซิงงิ่ง


Chamber - ห้องโถง

อ่านผิดเป็น - แชมเบอร์

ต้องอ่านว่า - เชมเบอร์


Deal/Due - จัดการ/ถึงกำหนด

อ่านผิดเป็น - ดิว(งาน)

ต้องอ่านว่า - Deal : ดีล , Due : ดู


Desert - ทะเลทราย

อ่านผิดเป็น - ดีเสิทท์

ต้องอ่านว่า - เดดเสิทท์


Dessert - ของหวาน

อ่านผิดเป็น - เดดเสิทท์

ต้องอ่านว่า - ดีเสิทท์


Edit - แก้ไข

อ่านผิดเป็น - อีดิทท์

ต้องอ่านว่า - เอดิทท์


Effect - ผลกระทบ

อ่านผิดเป็น - เอฟเฟคท์

ต้องอ่านว่า - อีเฟคท์


Elite - กลุ่มคนร่ำรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์

อ่านผิดเป็น - อีไลท์ / เอไลท์

ต้องอ่านว่า - เอลีทท์


Error - ข้อผิดพลาด

อ่านผิดเป็น - เออเรอร์

ต้องอ่านว่า - แอเรอร์


Fragile - แตกง่าย

อ่านผิดเป็น - ฟราไกล์ / แฟรกไกล์

ต้องอ่านว่า - ฟราจิ้ล (UK) / แฟรไจล์ (UK)


Genre - ประเภท

อ่านผิดเป็น - เจนเร่

ต้องอ่านว่า - จอนรา


Margarine - เนยเทียม

อ่านผิดเป็น - มาการีน

ต้องอ่านว่า - มาเจอรีน


Monarchy - ราชาธิปไตย

อ่านผิดเป็น - โมนาชชี่

ต้องอ่านว่า - มอนาคกี้/คี่


คำที่มีตัว O เป็นสระในพยางค์แรก เช่น Dominate, Economic, Logic, Politic, etc.

อ่านผิดเป็น - โดมิเนท, อี/เอคโคโนมิค, โลจิค, โพไลติค

ต้องอ่านว่า - ดอมิเนท, อี/เอคคอโนมิค, ลอจิค, พอไลติค


Garage - โรงรถ

อ่านผิดเป็น - กาเรจจ์

ต้องอ่านว่า - การาจจ์


Vehicle - ยานพาหนะ

อ่านผิดเป็น - วีฮีเคิล

ต้องอ่านว่า - วีเอเคิล


Whine - ครวญคราง

อ่านผิดเป็น - วีนน์

ต้องอ่านว่า - ไวนน์


Wrath - ความโกรธ

อ่านผิดเป็น - เรท

ต้องอ่านว่า - ราท


Wraith - ภูตผี

อ่านผิดเป็น - ราท (คนที่อ่านคำ Wrath ถูก จะอ่านคำนี้เป็น ราท เพราะไม่ได้สังเกตเห็นตัว i ที่เพิ่มมา)

ต้องอ่านว่า - เรทท์


Caught Reading” is copyright (c) by John Morgan and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น