15 กันยายน 2557

การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ - เพื่อขอให้ผู้รับทำบางสิ่งให้


เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ


เมื่อเราต้องเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนมากเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง Formal หรือเป็นทางการอยู่แล้ว เช่น การสมัครเรียน สมัครงาน หรือติดต่อทางธุรกิจ เพราะฉะนั้นจะใช้ภาษาพูดไม่ได้ ต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นทางการ และยิ่งเมื่อต้องการให้ผู้รับทำบางสิ่งให้เรา เช่น ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือวานให้ติดต่อฝ่ายอื่นให้ เรายิ่งต้องเขียนด้วยภาษาที่สุภาพ เพราะเราคงไม่อยากให้ผู้รับคิดว่าเรากำลังสั่งหรือใช้เค้าอยู่


ประโยคด้านล่างนี้คือประโยคสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวเรียงลำดับความ Formal จากน้อยไปมาก โดยเราสามารถเอาไปเลือกใช้ได้เมื่อต้องการเขียน Request ในอีเมล์ ขึ้นอยู่กับความ Formal ที่เราคิดว่าเหมาะสม 
 
ตัวอย่างประโยค : กรุณาส่งรูปภาพให้ฉัน
 
Please...
(Please send me the pictures)
 
I would appreciate it if you would...
(I would appreciate it if you would send me the pictures.)
 
Could you please...?
(Could you please send me the pictures?)
 
Could you possibly...?
(Could you possibly send me the pictures?)
 
Would you mind...?
(Would you mind sending me the pictures?)
 
Would you kindly...? 
(Would you kindly send me the pictures?)
 
I would be grateful if you could... (US)
I should be grateful if you could... (UK)
(I would/should be grateful if you could send me the pictures.)
 
Would you be so kind as to...?
(Would you be so kind as to send me the pictures?)
 
 
Buenas noticias - email marketing” is copyright (c) by RaHuL Rodriguez and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น