21 ธันวาคม 2557

จัดฉาก ภาษาอังกฤษคืออะไร


จัดฉากในภาษาอังกฤษเค้าพูดคำว่าอะไรกันบ้าง


1 Stage. (Verb)

Stage ที่เป็นคำนามแปลว่า "เวที" ส่วนที่เป็นคำกริยา(Verb) แปลว่า "แสดง(บนเวที)" ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงบนเวทีจริงๆ หรือไม่ใช่การแสดงบนเวทีจริงๆ 

และเมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ถูก Stage ขึ้นมา นั่นก็หมายถึงเหตุการณ์นั้นถูก "แสดง" โดยเตรียมการไว้แล้ว

ตัวอย่างประโยค

People began to realize that the riots, as well as protests, were staged. (Nodisinfo)
ผู้คนเริ่มฉุกคิดว่าการจราจลและการประท้วงครั้งนี้เป็นการจัดฉาก


2 Set up. (Verb)

Set up ปกติแล้วแปลว่า "ก่อตั้ง" หรือ "จัดการ" 
เช่น Set up my own business แปลว่า ก่อตั้งธุรกิจของฉันเอง
หรือ Set up an appointment แปลว่า จัดการการนัดหมาย (Appointment แปลว่า "นัดหมาย")

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ เมื่อถูก "Set up" ก็แปลว่า เหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นถูก "จัดการ" ไว้ก่อนหน้าแล้ว หรือถูก "จัดฉาก" นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค

The shooting was deliberately set up to push stricter gun control laws. (Wikipeidia)
การยิงกันถูกจัดฉากขึ้นมาเพื่อผลักดันให้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเข้มงวดยิ่งขึ้น


3 Fake. (Adjective)

Fake แปลว่า "ปลอม" 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ Fake ก็คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่ใช่ของจริง แต่เป็นการ "จัดฉาก" ขึ้นมา

ตัวอย่างประโยค

Of course it is fake! It's a parody!
แน่นอนว่ามันไม่ใช่ของจริง! เพราะว่ามันเป็น(คลิป)ล้อเลียน!

(Parody คือ งานเขียนหรือภาพยนต์ล้อเลียน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น