20 ธันวาคม 2557

หักมุม ภาษาอังกฤษคืออะไร


หักมุม ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำอะไรได้บ้าง ไปดูกันครับ

1. Twist  Twist แปลว่า "บิด" แต่มีอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า "การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิด" Twist จึงมีความหมายกว้างกว่าการหักมุมแค่ในหนัง แต่ยังหมายรวมถึงการหักมุมในเรื่องจริง Twist เป็นคำนาม

ตัวอย่างประโยค

The story took a surprise twist today with media reports that the doctor had resigned.(Cambridge)
เรื่องราวได้มาสู่จุดหักมุมเมื่อผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์คนนี้ได้ลาออกไปแล้ว

The entrance of the U.S. into the global oil market added a new twist to OPEC's decision making. (CNBC)
การเข้ามาในตลาดน้ำมันโลกของสหรัฐฯทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการคิดตัดสินใจของกลุ่มโอเปก


2. Plot twist

Plot แปลว่า เนื้อเรื่อง เพราะฉะนั้น Plot twist จึงหมายถึง การหักมุมในเนื้อเรื่อง หรือว่าหักมุมในหนัง Plot twist เป็นคำนาม

ตัวอย่างประโยค

Can you recommend me some good movies with plot twists?
คุณช่วยแนะนำหนังหักมุมดีๆให้ฉันหน่อย


3. Twist ending

Ending คือ "ตอนจบ" เพราะฉะนั้น Twist ending ก็คือ "ตอนจบที่ไม่ได้คาดคิด" หรือ "ตอนจบที่หักมุม" นั่นเอง Twist ending ก็เป็นคำนามเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค

What movie has the best twist ending you've ever seen?
หนังเรื่องไหนที่คุณเคยดูมาที่มีตอนจบหักมุมที่ดีที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น