17 พฤษภาคม 2560

จับผิด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตอบ Nitpick 

ความหมายตรงตัวของ Nitpick คือการถอนไข่เหาด้วยมือจากผมทีละเส้นๆ เนื่องจากงานนี้ต้องใช้ความละเอียดสูง คำนี้จึงเป็นคำที่เหมาะสมในการนิยามการหาข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญเพื่อที่จะวิจารณ์ไปในตัว

Nitpick เป็น Verb หมายถึง จับผิด

Nitpicking เป็น Noun หรือ Adjective หมายถึง ชอบจับผิด หรือ การจับผิด

ตัวอย่างประโยค

He loves to nitpick about other people's spelling error.
เขาชอบที่จะจับผิดการพิมพ์ของคนอื่น

I can't stand nitpicking coworkers.
ฉันทนไม่ไหวกับเพื่อนรวมงานที่ชอบจับผิด

Why does she nitpick everything I do?
ทำไมเธอถึงได้จับผิดทุกอย่างที่ฉันทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น