10 พฤษภาคม 2560

เก่ง ในภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไง?

ตอบ ใช้ good

good at - สำหรับความสามารถเฉพาะด้าน

John is good at Math.
จอห์นเก่งเลข

Jacob is good at football.
เจคอบเก่งบอล

good with - สำหรับคนหรือสิ่งของ

Jim is very good with people. He can deal with people very well.
จิมเก่งเรื่องคน เขารู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไง

Jackie is not very good with children. She doesn't know how to play with them.
แจ็คกี้่ไม่เก่งเรื่องเด็ก เธอเล่นกับเด็กไม่เป็น

Jane is good with computers!
เจนเก่งคอม!

ถ้าจะบอกว่าเก่งไปหมดทุกอย่าง ใช้ good at everything

นอกจาก good ก็มีคำที่มีความหมายใกล้เคียง (synonym) ที่ใช้ได้เหมือนกัน

เช่น

great - ดีมาก
great at Math - เก่งเลข

excellent - เยี่ยม
excellent at English - เก่งอังกฤษ

บางทีเราไม่ได้บอกว่าคนนี้เก่ง แต่เราบอกว่าคนนี้คือผู้เชี่ยวชาญ

an expert - ผู้เชี่ยวชาญ

James is an expert in finance. / James is a financial expert.
เจมส์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น