07 พฤษภาคม 2560

ตารางเวลาชนกัน ภาษาอังกฤษคืออะไร


Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Schedule/Scheduling Conflict
Schedule - ตารางเวลา
Conflict - ความขัดแย้ง (เป็นได้ทั้ง verb และ noun)
Schedule + conflict = ความขัดแย้งกันทางตารางเวลา

วิธีใช้

Schedule conflict เป็น Noun (คำนาม) เวลานำไปใช้จริงเราจะบอกว่า ฉันมี Schedule conflict ซึ่งหมายถึง ฉันมีความขัดแย้งกันทางตารางเวลา (แปลตรงตัว) 

ตัวอย่างประโยค
I have a schedule conflict.
ตารางเวลาของฉันชนกัน

หรือเมื่อเราต้องการพูดว่าอะไรชนกับอะไร เราจะใช้ conflict ซึ่งทำหน้าที่เป็น verb ในบริบทนี้ แทนคำว่า ชน ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค
Math class conflicts with English class.
ตารางเรียนวิชาเลขชนกับตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษ


Timetable Clash 
Timetable - ตารางเวลา (เช่นเดียวกับ Schedule)
Clash - การชนกัน (เป็นได้ทั้ง verb และ noun เช่นเดียวกับ Conflict)

Clash ที่แปลว่า ชน ในบริบทของ การชนกันทางกายภาพ (car clash = รถชน) สามารถเอามาใช้กับการชนกันของตารางเวลา(เรียน/สอบ)ได้ด้วย

Timetable clash เป็นภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ (British English) และใช้กันในบริบทของ การชนกันของตารางเรียน/สอบ เท่านั้น ส่วนในประเทศอเมริกาคำว่า Timetable จะครอบคลุมแค่ตารางรถไฟ รถบัส เรือ ฯลฯ ตารางอื่นๆจะใช้คำว่า Schedule

ตัวอย่างประโยค
I have a timetable clash.
ตารางเวลา(เรียน)ของฉันชนกัน

Math class clashes with English class on the timetable.
ตารางเรียนวิชาเลขชนกับตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษ


Overlap
หมายถึง ซ้อนกัน
เป็น verb (คำกริยา)
สามารถใช้คำนี้บอกได้ว่าอะไรชนกับอะไร

ตัวอย่างประโยค
Math exam and English exam overlap.
ตารางสอบวิชาเลขกับตารางสอบวิชาภาษาอังกฤษซ้อนกัน (แปลตรงตัว)
ตารางสอบวิชาเลขชนกับตารางสอบวิชาภาษาอังกฤษ (แปลให้คนไทยอ่าน)


Meet
หมายถึง พบกัน
เป็น verb (คำกริยา)
สามารถใช้คำนี้บอกได้ว่าอะไรชนกับอะไร

ตัวอย่างประโยค
Math exam class and English exam meet at the same time.
ตารางสอบวิชาเลขกับตารางสอบวิชาภาษาอังกฤษพบกันที่เวลาเดียวกัน (แปลตรงตัว)
ตารางสอบวิชาเลขชนกับตารางสอบวิชาภาษาอังกฤษ (แปลให้คนไทยอ่าน)


Sources:
wordreference
englishforums

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น