28 พฤษภาคม 2567

Present Tense: เมื่อไหร่ต้องเติม S ที่คำกริยา (Verb)

การเลือกที่จะเติม S หรือไม่เติมที่คำกริยา (Verb) ในกรณีของ Present Tense นั้นมีทริคง่ายๆในการจำ หากใครถนัดดูวิดีโอมากกว่าก็สามารถกดเข้าไปดูที่วิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยครับ

เวอร์ชั่นวิดีโอหลักในการจำที่ว่าก็คือ
ประธานน้อย กริยามาก
ประธานมาก กริยาน้อย
ข้อยกเว้นคือ I
ประธานน้อย คือ ประธานที่มีกันเพียงคนเดียว ประกอบไปด้วย He, She, It
กริยากมาก คือ กริยาที่ต้องเติม S
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเติม S ให้กับคำกริยาที่นำหน้าด้วยประธานน้อย
ตัวอย่างเช่น He does. She runs. It swims.

ส่วนประธานมาก คือ ประธานที่มีกันหลายคน ซึ่งประกอบไปด้วย We, They, You
ที่เรานำ You มาอยู่ในประธานมากด้วยนั่นเป็นเพราะ You สามารถแปลว่า "คุณ" หรือ "พวกคุณ" ก็ได้
ในกรณีนี้เราไม่ต้อง S ให้กับคำกริยา
ตัวอย่างเช่น We do. They run. You swim.

ข้อยกเว้นตัวเดียวในนี้ก็คือ I
ซึ่ง I มีกันแค่คนเดียว นั่นคือฉันคนเดียว ตามปกติแล้วควรจะต้องใช้กริยามาก (ต้องเติม S)
พอได้รับการยกเว้น เราจึงไม่ต้องเติม S
ตัวอย่างเช่น I do. I run. I swim.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น