25 เมษายน 2560

Adjective กับ Adverb ต่างกันยังไง

Adjective หรือคำคุณศัพท์ ไว้สำหรับขยาย คำนาม หรือ คำสรรพนาม
Adverb หรือคำวิเศษณ์ ไว้สำหรับขยาย คำกริยา, คำคุณศัพท์, และคำวิเศษณ์อื่นๆ

ตัวอย่างการใช้ Adjective และ Adverb
A slow turtle walks. 
เจ้าเต่าต้วมเตี้ยมเดิน (ต้วมเตี้ยมขยายเต่า)

A turtle walks slowly.
เจ้าเต่าเดินอย่างต้วมเตี้ยม (ต้วมเตี้ยมขยายเดิน)

รูปของ Adjective และ Adverb
เราสามารถแปลง Adjective เป็น Adverb ได้ด้วยการ
1) เติม ly ลงท้าย เช่น
- slow (ช้า) แปลงเป็น Adverb ได้ slowly (อย่างช้า)
- quick (เร็ว) แปลงเป็น Adverb ได้ quickly (อย่างเร็ว)
- clear (ชัดเจน) แปลงเป็น Adverb ได้ clearly (อย่างชัดเจน)

2) ถ้าลงท้ายได้ y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly เช่น
- easy (ง่าย) แปลงเป็น Adverb ได้ easily (อย่างง่าย)
- sleepy (ง่วง) แปลงเป็น Adverb ได้ sleepily (อย่างง่วงๆ)
- noisy (เสียงดัง) แปลงเป็น Adverb ได้ noisily (อย่างเสียงดัง)

3) ถ้าลงท้ายได้ le ให้เปลี่ยน le เป็น ly
- simple (ง่าย) แปลงเป็น Adverb ได้ simply (อย่างง่าย)
- comfortable (สบาย) แปลงเป็น Adverb ได้ comfortably (อย่างสบาย)

4) ข้อยกเว้น

4.1) คำที่ลงท้ายด้วย ly บางคำเป็น Adjective
- friendly
- lonely 
- lively
- lovely
- motherly
- silly
- early
- daily
- monthly
- yearly
- weekly

4.2) Adjective ของ good คือ well
He plays guitar very well - เขาเล่นกีต้าร์ได้ดีมาก

4.3) คำบางคำเป็นได้ทั้ง Adjective และ Adverb
- late
- early

- hard
- fast 

Source:
towson
commnet
inforplease

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น