29 มีนาคม 2567

ล้ำเส้น ภาษาอังกฤษ

Cross the line


ล้ำเส้นในภาษาอังกฤษปกติเราใช้คำว่า cross the line

ความหมายของคำศัพท์ก็จะตามตัวเลย
cross = ข้าม
the line = เส้น

ตัวอย่างประโยค

Don't cross the line.
อย่าล้ำเส้น

I've crossed the line. I'm sorry.
ฉันล้ำเส้นไป ฉันขอโทษ

แล้ว cross the line มีความหมายอื่นอีกหรือไม่

มีจุดที่น่าสังเกตอยู่คือ ล้ำเส้นในภาษาไทย ส่วนมากเวลาเราใช้กันเราจะหมายถึง "ไปล่วงเกินผู้อื่น หรือทำสิ่งที่นอกเหนือกฎเกณฑ์"

แต่คำว่า cross the line นี้สามารถใช้ได้ใน 3 บริบท คือ
1) ไปล่วงเกินผู้อื่น หรือทำสิ่งที่นอกเหนือกฎเกณฑ์

ตัวอย่างประโยค

Making jokes during a serious meeting is crossing the line
การเล่นมุกตลกในที่ประชุมเป็นเรื่องที่ลำเส้น

By spreading rumors about his rival, he crossed the line, resorting to unethical tactics to gain an advantage.
การที่ไปปล่อยข่าวปลอมเกี่ยวกับคู่แข่งของเขา เขาได้ทำล้ำเส้นไป ที่ต้องพึ่งพาวิธีที่ไร้จรรยาบรรณเพื่อจะช่วงชิงความได้เปรียบแบบนี้

2) ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ส่วนมากจะเป็นการออกจาก comfort zone ตัวเอง

ตัวอย่างประโยค

After years of hesitation, she finally crossed the line and started her own business, determined to succeed.
หลังจากลังเลมาเป็นปีๆ ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจได้ และได้ก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

3) ความหมายตรงตัว สิ่งๆหนึ่งข้ามเส้นๆหนึ่งที่มีอยู่จริง

ตัวอย่างประโยค

During my soccer match today, the ball clearly crossed the goal line, but the referee didn't award a goal.
ในการแข่งบอลของผมวันนี้ ลูกบอลได้ข้ามเส้นประตูไปแล้ว แต่ผู้ตัดสินกลับไม่ให้เป็นประตู

มีคำอื่นอีกมั้ยที่แปลว่า ล้ำเส้น

คำตอบคือ "มี" คำที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ out of line ซึ่งแปลว่า "อยู่นอกเส้น" แต่ "out of line" เป็น Adjective นั่นหมายความว่าเวลาจะใช้ต้องใส่ Verb to be นำหน้าด้วย

ตัวอย่างประโยค

Don't be out of line
อย่าล้ำเส้น

I was out of line. I'm sorry
ฉันล้ำเส้นไป ฉันขอโทษ

ส่วนคำอื่นๆที่ใกล้เคียงก็จะมีคำเหล่านี้
Inappropriate = ไม่เหมาะสม
Unacceptable = เป็นเรื่องที่รับไม่ได้
Irresponsible = ไม่มีความรับผิดชอบ
Indiscreet = พูดไม่รู้กาลเทศะ / เก็บความลับไม่อยู่

"ล้ำเส้น" ในหนังดัง

แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ
หลังจากที่ตกรถไฟกันทั้งคู่ แฮร์รี่และรอนได้เสกรถของพ่อรอนให้บินได้ เพื่อที่จะบินไปฮอกวอตส์ให้ทันเปิดเทอม และสุดท้ายตอนแลนดิ้งรถได้ไปชนกับต้นวิลโลว์ แม่รอนก็ได้ส่งจดหมายมาตวาดรอนพร้อมกับพูดว่า

If you put another toe out of line we'll bring you straight home!
ถ้าเกิดนิ้วเท้าของแกล้ำเส้นอีกรอบ แกโดนเรียกกลับบ้านแน่
Photo by Mike van Schoonderwalt: https://www.pexels.com/photo/person-with-pink-umbrella-walking-on-pedestrian-5505095/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น