13 มีนาคม 2558

"ปากต่อปาก" ภาษาอังกฤษคืออะไร


ปากต่อปาก


WORD OF MOUTH แปลว่า "ปากต่อปาก"


ส่วนคำที่มักจะมาควบคู่กันคือ Spread ที่แปลว่า "แพร่กระจาย"

แล้วถ้าจะเอาไปใช้ในประโยค ต้องทำยังไง มาดูกันครับ


ตัวอย่าง "ABC spreads word of mouth"
หมายความว่า "ABC บอกกันปากต่อปาก"

บางครั้งคำนี้มี "by" นำหน้าด้วย

ตัวอย่าง ถ้าบอกว่า "XYZ spreads by word of mouth" 
ก็จะหมายความว่า "XYZ แพร่กระจายด้วยการบอกกันปากต่อปาก"

ข้อแตกต่างระหว่างสองตัวอย่างคือ ตัวอย่างแรก ABC เป็นคนที่บอกกันปากต่อปากเอง ส่วนตัวอย่างที่สอง XYZ เป็นเนื้อหาที่ถูกพูดถึงในการบอกปากต่อปาก

ตัวอย่างประโยค

ข่าวลือแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วด้วยการบอกกันปากต่อปาก
The rumour spread rapidly by word of mouth.(Reference)

ลูกค้าของเราส่วนมากมาจากการแนะนำปากต่อปาก
We get most of our clients by word of mouth. (Cambridge)

การบอกกันปากต่อปากเป็นอะไรที่ทรงพลังมาก มันสามารถที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาหรือดับธุรกิจนั้นลงได้
Word of mouth is incredibly powerful. At times, it can almost make or break a business.(Techipedia)

ถ้าหากบริการไม่ดี ลูกค้าอาจจะไม่พอใจ และจะบอกกันปากต่อปาก
If the customer service is poor, customers could get disappointed and spread negative word of mouth.

การตลาดแบบปากต่อปาก
ใช้ "Word-of-Mouth Marketing" หรือ "Viral Marketing"
สองคำนี้มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
Image Acknowledgement:
the conversation” is copyright (c) by Andrew and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น