28 เมษายน 2558

อย่าใช้ "Have" เมื่อจะขึ้นต้นประโยคด้วย "มี"


เป็นที่ผิดกันบ่อยสำหรับคนไทย เมื่อต้องการจะขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษด้วย "มี" 

เช่น "มีหนังสืออยู่บนโต๊ะ" บางคนจะพูดว่า "Have a book on the table" ซึ่งผิด

ที่ถูกต้องคือ ต้องใช้ "There is/are"
ประโยค "มีหนังสืออยู่บนโต๊ะ" จึงได้ "There is a book on the table" 

ส่วน "มี" ที่ไม่ได้ขึ้นต้นประโยค สามารถใช้ "have/has" ได้เหมือนเดิม
เช่น "ฉันมีหนังสือ 2 เล่ม" จะได้เป็น "I have two books"

ถ้าต้องการรู้ถึงเหตุผลอย่างละเอียด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น