02 September 2019

คำที่คนไทยมักอ่านผิด 3


Cellulite - ไขมันส่วนเกิน

คำที่คนที่มักอ่านผิด - Cellulite

ในภาษาไทย จะเขียนและอ่านกันว่า "เซลลูไลท์" หรือ "เซลลูไลต์" แต่ในภาษาอังกฤษพออ่านออกเสียงจริงๆ พยางที่ 2 จะเป็นตัว ยอ ไม่ใช่ตัว ลอ ถ้าจะว่ากันตามหลัก phonetic แล้ว ต้องอ่านว่า "เซล-ยะ-ไลท์" (sel.jə.laɪt) แต่เวลาพูดจริงๆเสียง ยอ จะเบามากจนฟังได้เป็น "เซล-ยู-ไลท์"

Module - หน่วยย่อยๆ


คำที่คนที่มักอ่านผิด - Module

ไม่ได้อ่านว่า "โม-ดูล" และก็ไม่ได้อ่านว่า "มอ-ดูล" ที่ถูกต้องคือ "มอ-จูล" (British) หรือ "มา-จูล" (American) เน้นที่พยางค์แรก เบาที่พยางค์สอง กลายเป็น "ม้อออ-จู่ล" / "ม้าาา-จู่ล"

Volume - ปริมาณ


คำที่คนที่มักอ่านผิด - Volume

ชอบพูดกันติดปากว่า "โว-ลุม" หรือ "วอ-ลุม" แต่ความจริงต้องเป็น "วอ-ยุม"


Value - คุณค่า


คำที่คนที่มักอ่านผิด - Value


Google - กูเกิล 

คำที่คนที่มักอ่านผิด - Google

คำที่ตัวสะกดลงท้ายด้วยตัว L นี้ไม่มีในภาษาไทย คนไทยเลยติดปากลงท้ายด้วยตัว น แทน เวลาเจอคำเหล่านี้เช่น google กูเกิน, cancel แคนเซิน, apple แอปเปิน, bill บิน, etc ให้นึกถึงตอนเราพูดคำว่า "ชิล" - chill, เราจะไม่พูดว่า "ชิน" ไม่ลงด้วยตัว น หนักๆ แต่ลงด้วยตัว ล เบาๆ

Voucher - ใบรับรอง

คำที่คนที่มักอ่านผิด - Voucher

Cleansing - คลีน(เคล็น)ซิ่ง

คำที่คนที่มักอ่านผิด - Cleansing

Amazon - แอมะซอน

คำที่คนที่มักอ่านผิด - Amazon


Receipt - ใบเสร็จ

Hand photo created by nensuria - www.freepik.com

20 April 2018

ภาษาอังกฤษจาก Suits - Season 1 - Ep 1

คำศัพท์
interim(n) - ช่วงระยะเวลา
jeopardy(n) - ความเสี่ยง [อ่านว่า เจ๊พาดี่]
escrow(n) - คนกลางในการจ่ายและรับเงิน
pansy(n) - ชายรักร่วมเพศ
fire drill(n) - การซ้อมหนีไฟ
bud(n) - กัญชา
swan(v) - เที่ยวเตร่
hypocritical(adj) - ทีตัวเองทำได้ พอทีคนอื่นทำไม่ได้ / ปากว่าตาขยิบ
pimp(n) - พ่อเล้า
scour(v) - ทำความสะอาด [อ่านว่า สเก้าเออ]
sprinkle(v) - โรย
crumb(n) - เศษขนม
blowhard(n) - คนขี้โม
compassion(n) - ความเห็นอกเห็นใจ
puberty(n) - วัยเริ่มหนุ่มสาว [อ่านว่า พิ้วเบอตี่]
bar exam(n) - การสอบเนติ
resilient(adj) - ฟื้นฟูได้รวดเร็ว [อ่านว่า รีซิเหลี่ยนทึ]
ogle(v) - จ้อง
outrank(v) - มีตำแหน่งที่ใหญกว่า
shenanigan(v) - การหลอกลวง
rebuke(v) - ด่า
ream(v) - ด่า
impeach(v) - ฟ้องร้อง
subpoena(v) - เรียกตัวด้วยหมายศาล [อ่านว่า สะพี้หน่า]
tenure(n) - ช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง [อ่านว่า เท๊นหย่อ]
duress(n) - การข่มขู่
plaintiff(n) - โจทก์
belittle(v) - พูดดูถูก / ทำให้สำคัญน้อยลง
bailiff(n) - เจ้าพนักงานศาล
stenographer(n) - นักพิมพ์ดีดในศาล
deposition(n) - การให้การของพยาน
ditch(v) - ทิ้ง
barter(n) - ของแลกของ
witness tampering(n) - การสร้างพยานเท็จ
wuss(n) - คนขี้ขลาด

สำนวน
get screwed - โดนโกง
bad faith - การเล่นสกปรก
don't give a shit - ไม่สนใจ
that's not gonna happen - นั่นจะไม่เกิดขึ้น
work someone (during negotiation) - เอาเปรียบ someone (ในระหว่างการเจรจาต่อรอง)
the minute someone does something... - ทันทีที่บางคนทำบางอย่าง...
the ball is in your court - ถึงตาคุณแล้ว
a man in the cap - ชายใส่หมวก
get my shit together - จัดของให้เรียบร้อย / ตั้งสติ
get my act together - ทำตัวดีๆ
get stoned - เมายา
hide in plain sight - ซ่อนตัวอย่างเนียนๆ
set someone up - จัดฉากให้ someone
pick up something - เรียนรู้ something
patronize - พูดกับคนอื่นราวกับว่าเค้าโง่
make nice - ทำตัวดีกับคนอื่น (อย่างไม่จริงใจ)
I was out of line - ผมล้ำเส้น
shove down someone's throat - ยัดเยียดให้ someone
throw them off - ทำให้พวกเขาไขว้เขว
you are full of crap - คุณพูดจาเหลวไหล
get knocked into a different life - ชีวิตหักเห
the tour is booked up - ทัวร์ถูกจองเต็ม
in awe of someone - ชื่นชม someone
enjoy oneself - มีช่วงเวลาที่ดี
knock it out of the park - ทำมันได้ดี
get the shaft - โดนโกง / โดนเอาเปรียบ
play footsie - เล่นแหย่เท้าใต้โต๊ะ
face the music - เผชิญหน้ากับความจริง
grill someone - ซักถาม someone
stick it out - สู้ต่อไป
save your breath - คุณไม่ต้องพูดหรอก


16 June 2017

Have someone do กับ Have someone doing ต่างกันยังไง

Have someone do กับ Have someone doing ต่างกันยังไง 
ตอบ Have someone doing มีการใช้งานที่หลากหลายกว่า Have someone do ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้

1) Have someone doing ใช้เพื่อเล่าให้เห็นภาพว่าถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยค

We had a man singing to us in the restaurant yesterday. (Cambridge)
เราให้คนมาร้องเพลงให้เราฟังในร้านอาหารเมื่อวาน 

2) Have someone doing ใช้เพื่อเล่าให้เห็นภาพว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่

ตัวอย่างประโยค

Jane: What is Jim doing? (Using-English)
Jack: I have him cleaning out the garage.
เจน: จิมกำลังทำอะไรอยู่?
แจ็ค: ฉันให้เขา(กำลัง)ทำความสะอาดโรงรถอยู่

3) Have someone doing ใช้ในกรณีที่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลที่ไม่ได้ตั้งใจจากบุคคลที่เป็นต้นเหตุ ในขณะที่ Have someone do ใช้ในกรณีที่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่บุคคลที่เป็นต้นเหตุมีความตั้งใจจะให้เกิด

ตัวอย่างประโยค

Her story had us laughing so much. (Cambridge)
เรื่องเล่าของเธอนั้นทำให้พวกเราขำกันมาก 

4) Have someone doing ใช้เพื่อบอกถึงการไม่อนุญาติ ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบนี้
will not have + someone + doing + something
ตัวอย่างประโยค

I won't have anyone smoking in this office as long as I'm the boss here. (Using-English)
ฉันจะไม่ให้ใครมาสูบบุหรี่ในออฟฟิศตราบใดที่ฉันยังเป็นหัวหน้าที่นี่

ถึงแม้ว่า Have someone doing จะมีหลากหลายการใช้งานกว่า Have someone do มาก แต่อย่าได้กังวลมากครับ ข้อแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ เวลาเราสนทนาในภาษาอังกฤษจริงๆ ถึงแม้จะพูดสลับกันบ้างระหว่าง Have someone doing กับ Have someone do แต่ก็ไม่โดนฝรั่งทำหน้าคิ้วขมวดใส่แน่นอน

13 June 2017

การใช้ have something done และ get something done

เราใช้ have something done หรือ get something done เมื่อเราพูดถึงการที่คนอื่นทำบางสิ่งให้เรา โดยสิ่งที่เน้นย้ำตัวที่ถูกกระทำ ไม่ใช่คนที่กระทำ คล้ายๆกับเวลาเราพูดว่า "ไปตัดผม" เราเน้นว่า "ผม" ของเราจะโดนตัด ส่วน "ใคร" ตัดให้นั้นไม่สำคัญ หรือพูดว่า "ไปล้างรถ" ในที่นี้ "รถ" สำคัญกว่าคนล้างจึงละการพูดถึงคนล้างออกไป

รูปแบบของ Grammar คือ

Have / Get + object + Verb 3

โดย Have และ Get จะเปลี่ยนไปตาม Tense ของประโยค เช่นเมื่อประโยคเป็น Past simple tense Have ก็จะเปลี่ยนเป็น Had หรือถ้าประโยคเป็น Future simple tense Have ก็จะเปลี่ยนเป็น Will have

ข้อแตกต่างระหว่าง Have กับ Get ก็คือ Have ในที่นี้มีความเป็นทางการมากกว่า

ตัวอย่างประโยค

I had my car washed. / I got my car washed.
ฉันเอารถไปล้าง

I will have my car washed. / I will get my car washed.
ฉันจะเอารถไปล้าง

We had the roof fixed. / We got the roof fixed.
เราได้ให้(ช่าง)มาซ่อมหลังคา

We will have the roof fixed. / We will get the roof fixed.
เราจะให้(ช่าง)มาซ่อมหลังคา

12 June 2017

การใช้ have someone do, get someone to do, และ ask someone to do

Have someone do และ Get someone to do มีความหมายใกล้เคียงกัน คือ ให้คนอื่นทำอะไรซักอย่างให้ แตกต่างกันนิดเดียวตรงที่ระดับความเกรงใจ 

ส่วน Ask someone to do หมายถึง ขอให้คนอื่นทำอะไรซักอย่างให้ มีความความเกรงใจมากที่สุด

เมื่อเราใช้ Have someone do เรามั่นใจมากว่าคนนั้นจะทำให้เรา 
เมื่อเราใช้ Get someone to do เรามีความมั่นใจ แต่ไม่มากเท่า ว่าคนนั้นจะทำให้เรา
และเมื่อเราใช้ Ask someone to do เรามีความเกรงใจ จึงต้อง"ขอ"ให้คนนั้นทำให้เรา

ในกรณีของ Have someone do นั้น Verb ที่ตามหลัง someone จะเป็น Verb ช่อง 1 เสมอ ไม่ว่า someone จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ หรือไม่ว่า Have จะเป็น Tense ใดก็ตาม

ตัวอย่างประโยค

I'll have my driver pick you up at the airport.
ผมจะให้คนขับรถของผมไปรับคุณที่สนามบิน

I'll get my brother to pick you up at the airport.
ผมจะให้(พี่หรือน้อง)ชายผมไปรับคุณที่สนามบิน

I'll ask my wife to pick you up at the airport.
ผมจะลองขอให้ภรรยาผมไปรับคุณที่สนามบิน


17 May 2017

จับผิด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตอบ Nitpick 

ความหมายตรงตัวของ Nitpick คือการถอนไข่เหาด้วยมือจากผมทีละเส้นๆ เนื่องจากงานนี้ต้องใช้ความละเอียดสูง คำนี้จึงเป็นคำที่เหมาะสมในการนิยามการหาข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญเพื่อที่จะวิจารณ์ไปในตัว

Nitpick เป็น Verb หมายถึง จับผิด

Nitpicking เป็น Noun หรือ Adjective หมายถึง ชอบจับผิด หรือ การจับผิด

ตัวอย่างประโยค

He loves to nitpick about other people's spelling error.
เขาชอบที่จะจับผิดการพิมพ์ของคนอื่น

I can't stand nitpicking coworkers.
ฉันทนไม่ไหวกับเพื่อนรวมงานที่ชอบจับผิด

Why does she nitpick everything I do?
ทำไมเธอถึงได้จับผิดทุกอย่างที่ฉันทำ

10 May 2017

เก่ง ในภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไง?

ตอบ ใช้ good

good at - สำหรับความสามารถเฉพาะด้าน

John is good at Math.
จอห์นเก่งเลข

Jacob is good at football.
เจคอบเก่งบอล

good with - สำหรับคนหรือสิ่งของ

Jim is very good with people. He can deal with people very well.
จิมเก่งเรื่องคน เขารู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไง

Jackie is not very good with children. She doesn't know how to play with them.
แจ็คกี้่ไม่เก่งเรื่องเด็ก เธอเล่นกับเด็กไม่เป็น

Jane is good with computers!
เจนเก่งคอม!

ถ้าจะบอกว่าเก่งไปหมดทุกอย่าง ใช้ good at everything

นอกจาก good ก็มีคำที่มีความหมายใกล้เคียง (synonym) ที่ใช้ได้เหมือนกัน

เช่น

great - ดีมาก
great at Math - เก่งเลข

excellent - เยี่ยม
excellent at English - เก่งอังกฤษ

บางทีเราไม่ได้บอกว่าคนนี้เก่ง แต่เราบอกว่าคนนี้คือผู้เชี่ยวชาญ

an expert - ผู้เชี่ยวชาญ

James is an expert in finance. / James is a financial expert.
เจมส์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน