31 August 2014

Verb ที่คำแปลขึ้นต้นด้วย "ทำให้..."


เป็นอีกเรื่องที่เรามักใช้กันผิด 

กับ Verb ที่มีคำแปลภาษาไทยที่ขึ้นต้นด้วย "ทำให้..."

แต่เรามักใช้กันผิด

เพราะตอนนำไปใช้ กับไม่ได้แปล Verb นั้นว่า "ทำให้..."

การใช้ Present Simple Tense ที่มักใช้กันผิด
จุดนี้เป็นจุดที่เรามักผิดกันง่ายๆ

25 August 2014

24 August 2014

การใช้ for ที่มักใช้กันผิด


เมื่อประโยคมีโครงสร้างแบบนี้

"ฉันทำสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะ...สิ่งหนึ่ง" 

โดย 
"..." คือคำกริยา

ส่วนมากเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้กันผิด ไปใช้คำว่า For
แต่ความจริงแล้วต้องใช้ To


20 August 2014

เปรี้ยว หวาน มัน เผ็ด เลี่ยน กรอบ เหนียว จืด และรสชาติอื่นๆในภาษาอังกฤษ


เปรี้ยว หวาน มัน เผ็ด เลี่ยน กรอบ เหนียว จืด และอื่นๆในภาษาอังกฤษ

ปกติตอนเราเรียนในโรงเรียน คำศัพท์ที่เกี่ยวกับรสชาติอาหารที่เราเรียนจะมีแค่ sweet, sour, bitter, และ salty แต่ในโลกแห่งอาหารนั้นมีคำเพื่ออธิบายลักษณะของอาหารมากมาย ผมจึงได้นำคำศัพท์อื่นๆนอกเหนือจากที่เรียนในโรงเรียนมานำเสนอ เมื่อถึงเวลาที่ต้องอธิบายให้คนต่างชาติฟัง จะได้เลือกใช้คำให้เหมาะกับความหมายที่เราต้องการจะบอกได้


19 August 2014

10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อย10 สำนวนที่ใช้กันในภาษาอังกฤษบ่อยๆมีอะไรกันบ้าง ความหมายคืออะไร และมีการใช้อย่างไร เราไปดูกันครับ


Simile กับ Metaphor ต่างกันยังไง


simile-vs-mataphor

Simile กับ Metaphor คือการอุปมาอุปไมยในภาษาอังกฤษ ข้อแตกต่างของ Simile กับ Metaphor คือ Simile เป็นการ"เปรียบเหมือน" ส่วน Metaphor คือการ"เปรียบเป็น" เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เพราะประโยคที่เป็น Simile จะมีคำว่า like หรือ as ส่วนประโยคที่เป็น Metaphor จะไม่มี

19 วิธีในการบอกว่าคุณเห็นด้วย


agree - เห็นด้วย


ในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดเพื่อบอกความหมายในสิ่งเดียวกันได้หลายวิธีมาก หนึ่งในนั้นก็คือวิธีการบอกเห็นด้วย ด้านล่างนี้ ทุกประโยคสื่อความหมายว่าเห็นด้วย เรียงจากยาวไปสั้น


16 August 2014

วิธีการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ 4


question

บทนี้จะอธิบายการสร้างประโยคคำถามรูปแบบสุดท้าย นั่นคือ การสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบแบบอธิบายจากประโยคบอกเล่าที่ไม่ใช้คำกริยาตามหลังประธาน

14 August 2014

วิธีการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ 3
การสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบอธิบายมีหลักการคล้ายๆกับการสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบใช่หรือไม่ ส่วนที่ต้องเพิ่มขึ้นมาคือการเลือกเติมคำถาม wh questions ลงไปที่หน้าสุดของประโยค เราไปดูหลักการทีละขั้นตอนได้เลยครับ

13 August 2014

วิธีการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ 2
หลังจากในบทแรก ผมได้เขียนเกี่ยวกับการสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบใช่หรือไม่ จาก ประโยคบอกเล่าที่คำกริยาตามหลังประธาน  ในบทนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบใช่หรือไม่ จาก ประโยคบอกเล่าที่ไม่ใช่คำกริยาที่ตามหลังประธาน

12 August 2014

วิธีการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ 1ผมสังเกตว่าคนไทยที่ยังไม่แน่นภาษาอังกฤษเวลาต้องตั้งประโยคคำถามมักจะเรียบเรียงประโยคผิด เหตุก็ด้วยโครงสร้างประโยคคำถามในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เหมือนกัน สำหรับคนที่ยังมีปัญหานี้อยู่ ให้ลองศึกษาเทคนี้เหล่านี้ดู คุณอาจจะพบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เรียนกันมา
 

11 August 2014

Avenge กับ Revenge ต่างกันยังไง


avenge-vs-revengeAvenge กับ Revenge ต่างแปลว่าแก้แค้น แต่ว่าใน 2 คำนี้มีข้อแตกต่างอยู่บ้าง

10 August 2014

17 ประโยคบอกลาในภาษาอังกฤษ


หลังจากเรียนวิธีทักทายไปแล้ว ก็มาดูวิธีบอกลากันบ้าง มาดูกันครับว่าฝรั่งเค้าพูดอะไรกันบ้าง เวลาจะบอกลากัน

09 August 2014

18 วิธีทักทายในภาษาอังกฤษเราคงจะเคยได้ยินคำว่า How are you? หรือ Hello เวลาทักทายกันในภาษาอังกฤษ

แต่ว่ามีประโยคอีกมากมายที่สามารถใช้พูดเพื่อทักทายได้

เรามารู้จักประโยคเหล่านี้กันเพื่อที่จะสามารถพูดคุยได้หลากหลายมากขึ้น


07 August 2014

Affect กับ Effect ต่างกันยังไง
Affect และ Effect มักถูกสับสนอยู่บ่อยๆ ในบทความนี้จะอธิบายถึงความแตกต่างของ 2 คำนี้

06 August 2014

Tense ตอนที่ 8: Simple


ในบทนี้จะอธิบายโครงสร้างและความหมายของ Simple อย่างง่ายๆ

05 August 2014

Tense ตอนที่ 7: Perfect Continuous


Perfect Continuous คือการผสมกันของ Perfect และ Continuous ทั้งในด้านของโครงสร้าง และด้านของความหมาย

04 August 2014

Tense ตอนที่ 6: Continuous

tense

ในบทนี้จะพูดถึงโครงสร้างประโยค และหลักการใช้ของ Continuous ทั้ง 3 กาลเวลาคือ Present, Past, และ Future

03 August 2014

Tense ตอนที่ 5: Perfect(2)


ตัวอย่างประโยคใน tense ของ perfect ในภาษาอังกฤษ

01 August 2014

Tense ตอนที่ 4: Perfect(1)

tense


Perfect คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเวลาที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกัน และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงเวลานั้น

แล้วสิ่งที่ดำเนินการเรื่อยมาเป็นอะไรได้บ้าง?